Škola doporučená zaměstnavateli

Celostátní pořadí fakult VŠ v roce 2019

1.
VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství
VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství
2.
VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní
VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní
3.
ZČU v Plzni, Fakulta strojní
ZČU v Plzni, Fakulta strojní
4.
ČVUT v Praze, Fakulta strojní
ČVUT v Praze, Fakulta strojní
5.
ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická
ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická
6.
Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
7.
ZČU v Plzni, Fakulta elektrotechnická
ZČU v Plzni, Fakulta elektrotechnická
8.
UTB ve Zlíně, Fakulta technologická
UTB ve Zlíně, Fakulta technologická
9.
VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a kom. technologií
VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a kom. technologií
10.
VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoké školy celkem - dle součtu bodů fakult

1.
Vysoké učení technické v Brně
Vysoké učení technické v Brně
2.
České vysoké učení technické v Praze
České vysoké učení technické v Praze
3.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
4.
Západočeská univerzita v Plzni
Západočeská univerzita v Plzni
5.
Technická univerzita v Liberci
Technická univerzita v Liberci
6.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
7.
Univerzita Pardubice
Univerzita Pardubice
8.
Masarykova univerzita
Masarykova univerzita
9.
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L.
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L.
10.
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Karlova v Praze

Hlavní partneři

ManpowerGroup s.r.o.
ŠKODA AUTO a.s.
SODEXO